Organisatiestructuur

De gezamenlijke Besturen bestaan uit

Congregatiebestuur

Zr. Johanna Ketelaar
Zr. Riet Hendriksen
Zr. Judith van der Werf
algemene overste
lid
lid


en

Benoemde bestuursleden van de Beheerstichting

De heer Piet Hein Hupsch
Zuster Gertruud Padberg
De heer Emile Duijsens
Mevrouw Ellen van Dam


voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslidDe besturen werken in vier portefeuilles:
- Religieus Leven en Welzijn

- Algemene en Juridische Zaken

- Personele Zaken

- Financieel en Materieel Beheer